Bình Định giao nhiệm vụ “đích danh” cho các cơ quan chủ trì cải thiện, nâng cao chỉ số PCI đến năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch số 74/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chỉ số PCI) đến năm 2025.

Theo kết quả Chỉ số PCI năm 2021, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 68,32, xếp thứ 11 (thuộc nhóm Tốt), tăng 26 bậc so với năm 2020.

Theo kết quả Chỉ số PCI năm 2021, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 68,32, xếp thứ 11 (thuộc nhóm Tốt), tăng 26 bậc so với năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Bình Định một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ số PCI. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Đến năm 2025, phấn đấu kết quả Chỉ số PCI của tỉnh Bình Định nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, điểm chỉ số năm sau cao hơn năm trước cho từng chỉ số thành phần của Chỉ số PCI.

Tương ứng với mỗi giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, UBND tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ “đích danh” cho từng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cụ thể, Chỉ số “gia nhập thị trường” phấn đấu đạt từ 8,65 điểm trở lên và Chỉ số “cạnh tranh bình đẳng” phấn đấu đạt từ 6,7 điểm trở lên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì. Song song đó, Chỉ số “tính năng động của chính quyền” phấn đấu đạt từ 7,0 điểm trở lên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Chỉ số “Tiếp cận đất đai” phấn đấu đạt từ 7,3 điểm trở lên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì.

Chỉ số “Tính minh bạch” phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Chỉ số “Chi phí thời gian” phấn đấu đạt từ 8,1 điểm trở lên, giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì. Chỉ số “Chi phí không chính thức” phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên, giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì.

Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” phấn đấu đạt từ 6,32 điểm trở lên, giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì. Chỉ số “Đào tạo lao động” phấn đấu đạt từ 6,85 điểm trở lên, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì. Chỉ số “Thiết chế và an ninh trật tự” phấn đấu đạt từ 7,2 điểm trở lên, giao Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, UBND tỉnh Bình Định còn giao nhiệm vụ đối với nhóm “Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ” cho các cơ quan, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định và các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao phụ trách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Được biết, theo kết quả Chỉ số PCI năm 2021, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 68,32 (tăng 5,14 điểm so với năm 2020), xếp thứ 11 (thuộc nhóm Tốt), tăng 26 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 37). Trong 12 địa phương thuộc Vùng duyên hải miền Trung, Bình Định đứng thứ 3 (tăng 7 bậc so với năm 2020), đứng sau Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và đứng trên 9 tỉnh, gồm: Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm