Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo khắc phục tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ liên quan kết quả Chỉ số PAPI

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành công văn số 3683 chỉ đạo việc khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả Chỉ số PAPI. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, mặc dù đã có cố gắng, nỗ lực nhưng công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến Chỉ số PAPI trong năm 2021 chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số vấn đề tồn tại ở cấp xã trước đây như: công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức về Chỉ số PAPI; công tác công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã được Đoàn Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh xác định, đề nghị khắc phục nhưng các địa phương liên quan chưa thực hiện nghiêm.

Từ đó, dẫn đến tiếp tục làm mất điểm, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2021 và không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025.

Để tạo sự chuyển biến thực sự, nâng cao thực chất kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Bình Định trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, gồm: An Lão, An Nhơn, Quy Nhơn (là các địa phương thuộc phạm vi khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh.

Đồng thời, trên cơ sở rà soát, đánh giá sâu sát tình hình thực tế tại địa phương, khẩn trương có biện pháp, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại liên quan đến Chỉ số PAPI của tỉnh; thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện thông qua việc lồng ghép vào báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính.

Đối với UBND các huyện, thị xã chưa được khảo sát Chỉ số PAPI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai việc tự rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI tại địa phương mình và chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI.

Đọc thêm