Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 2826/UNBD-KSTT chỉ đạo về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) năm 2021 của tỉnh Bình Định.

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Theo kết quả Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào ngày 25/5, các chỉ số của tỉnh Bình Định có sự cải thiện hơn so với kết quả năm 2020. Cụ thể, Chỉ số PAR INDEX đạt 86.7%, xếp vị trí 30 (năm 2020 đạt 83,97%, xếp vị trí 31) và Chỉ số SIPAS đạt 87.67%, xếp vị trí 23 (năm 2020 đạt 86.17%, xếp vị trí 29).

Với kết quả các chỉ số nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở nghiên cứu nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS trong năm 2021, thực hiện phân tích, đánh giá và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để cải thiện hơn nữa kết quả các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Tỉnh ủy tại chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2022.

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2021 là kết quả cao nhất (bao gồm cả về mặt điểm số và thứ hạng vị trí) mà tỉnh Bình Định đạt được kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai chấm điểm Chỉ số PAR INDEX từ năm 2012 cho đến này. Trong đó, có 5/8 lĩnh vực tăng điểm so với năm 2020, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021 cũng là năm tỉnh Bình Định xác lập kết quả Chỉ số SIPAS cao nhất (bao gồm cả về mặt điểm số và thứ hạng vị trí) kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai chấm điểm chỉ số SIPAS từ năm 2017 cho đến nay. Trong đó, có 3/5 chỉ số tăng điểm so với năm 2020, gồm: Tiếp cận dịch vụ; Hài lòng về công chức; Kết quả dịch vụ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm