Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công tác quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Lý Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 1930/UBND-KTN chỉ đạo về công tác quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lý Sơn theo nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện việc quản lý khai thác Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, cảng Lý Sơn và bến cập tàu An Bình theo quy định.

UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm lập thủ tục hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải công bố đưa bến cập tàu An Bình vào khai thác; đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý cảng Lý Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp phép cho phương tiện ra, vào bến cảng Lý Sơn, bến cập tàu An Bình theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh cho đến khi cảng Bến Đình được công bố đưa vào khai thác; sau đó lập thủ tục bàn giao cho Sở Giao thông vận tải tiếp quản, tổ chức quản lý khai thác theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương xây dựng Dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cảng Bến Đình, bến cập tàu An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm khắc phục các tồn tại cảng Bến Đình; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hồ sơ để phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền công bố cảng Bến Đình đưa vào hoạt động khai thác, giảm thiểu tình trạng quá tải hiện nay tại cảng Lý Sơn; hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm