Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo “nóng” yêu cầu làm rõ vấn đề liên quan đến vụ án dân sự kéo dài, gây bức xúc trong dòng họ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi nhận được phản ánh của Báo PLVN ở 02 kỳ liên tiếp ngày 01/8/2021 và ngày 12/4/2022 cùng đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Nội đề nghị xem xét, xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Trần Thị Thịu tại phố Trung Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình . Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 28/UBND-VP10 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, xử lý giải quyết đơn đề nghị của công dân rất cụ thể, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo “nóng” yêu cầu làm rõ vấn đề liên quan đến vụ án dân sự kéo dài, gây bức xúc trong dòng họ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoa Lư tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thịu tại phố Trung Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình để có biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời văn bản trên được gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan như Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cá nhân ông Nguyễn Trọng Nội để biết, theo dõi.


Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố Ninh Bình kiểm tra, rà soát việc cấp GCNQSDĐ của bà Trần Thị Thịu, có biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời hạn mà UBND thành phố Ninh Bình phải báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh và trả lời cho công dân trước ngày 20/6/2022.Việc Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra lại nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thịu theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Nội là những nội dung quan trọng, “nút thắt” của vụ việc, là cơ sở, căn cứ để cơ quan chức năng làm sáng tỏ những bất thường liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Thịu ở vụ án dân sự mà Báo PLVN đã phản ánh.

Thiết nghĩ đến lúc này, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình được giao nhiệm vụ cần khẩn trương vào cuộc thể hiện sự công tâm, khách quan đối với vụ việc cũng như trách nhiệm thực thi công vụ trước Chủ tịch UBND tỉnh và công dân.

Báo PLVN sẽ tìm hiểu và tiếp tục thông tin vụ việc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm