Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các chợ Bắc Giang thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các chợ được yêu cầu thường xuyên tổ chức tầm soát cộng đồng, xét nghiệm SARS-COV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên hoặc lấy mẫu gộp RT-PCR cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại các chợ (3 ngày hoặc 1 tuần/lần, tùy tình hình dịch tại địa phương).

Một góc chợ Mọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Một góc chợ Mọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì và phối hợp với Sở Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn Hướng dẫn cho các huyện, thành phố để thống nhất về nhận thức và thực hiện phòng, chống dịch COVID tại tất cả các chợ đầu mối và các chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đôn đốc UBND huyện, thành phố yêu cầu các chợ đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống http://antoancovid.vn; nghiên cứu, tổ chức truyền thông về các quy định phòng, chống dịch tại Hướng dẫn cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch tại địa phương.

Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác phòng, chống dịch tại tất cả các chợ đầu mối và chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung Hướng dẫn của Bộ Y tế thành Hướng dẫn của tỉnh khi cần thiết.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai và giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại tất cả các chợ đầu mối và chợ bán lẻ trên địa bàn; tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp;

Tổ chức, đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống http://antoancovid.vn; thường xuyên tổ chức tầm soát cộng đồng, xét nghiệm SARS-COV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên hoặc lấy mẫu gộp RT-PCR cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại các chợ (3 ngày hoặc 1 tuần/lần, tùy tình hình dịch tại địa phương);

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định phòng, chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các chợ trên địa bàn; dừng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo qui định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm