Đấu giá viên không được kiêm nhiệm một số ngành nghề

(PLO) - Đây là đề xuất của thường trực Tổ biên tập tại cuộc họp bàn về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản diễn ra chiều qua (4/4) tại Bộ Tư pháp. Nội dung này được chỉnh lý sau khi Bộ Tư pháp nhận được góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định.

Đấu giá viên không được kiêm nhiệm một số ngành nghề

Nhằm quy định chi tiết khoản 3 Điều 14 Luật Đấu giá tài sản về cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên, thường trực Tổ biên tập cho biết Dự thảo Nghị định quy định cụ thể thủ tục cấp thẻ đấu giá viên.

Theo đó, những loại giấy tờ thiết yếu đối với người được cấp thẻ gồm giấy đề nghị cấp thẻ đấu giá viên, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đấu giá của các đấu giá viên được cấp thẻ. Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp thẻ đấu giá viên cho người đề nghị trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Những quy định này hướng đến thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những trường hợp đấu giá viên bị mất thẻ đấu giá viên hoặc thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được, Dự thảo Nghị định quy định thủ tục cấp lại thẻ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người đề nghị chỉ cần có giấy đề nghị cấp lại và Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại thẻ trong thời hạn 3 ngày làm việc…

Tiếp thu các góp ý, thường trực Tổ biên tập cho biết, Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ các chức danh bổ trợ tư pháp không được kiêm nhiệm hành nghề đấu giá. Cụ thể, người được cấp thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thừa phát lại, quản tài viên và những công việc thường xuyên khác theo quy định của pháp luật. Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Mai lý giải thêm, việc “khoanh” một số chức danh mà đấu giá viên không được kiêm nhiệm dựa trên cơ sở đảm bảo thống nhất với các ngành nghề bổ trợ tư pháp khác.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp đồng tình với quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đã cấp thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá. Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung trường hợp thu hồi thẻ đấu giá viên trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề có đề nghị thu hồi khi họ không còn hành nghề tại tổ chức, chứ không phải chỉ thu hồi thẻ khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Theo Dự thảo Nghị định, tổ chức đấu giá tài sản thành lập trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình để tiến hành cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến thay cho hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng bỏ phiếu. Tổ chức đấu giá cũng có thể ký hợp đồng với tổ chức khác có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tiến hành cuộc đấu giá... Dự thảo Nghị định còn quy định nguyên tắc đấu giá trực tuyến, trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến…

Một số ý kiến bình luận, điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến tại Dự thảo Nghị định còn chung chung nhưng chia sẻ rằng nếu quy định càng cụ thể càng dễ lạc hậu khi công nghệ liên tục phát triển. Từ thực tiễn hành nghề, một đấu giá viên phản ánh, trường hợp giá do người tham gia đấu giá trực tuyến cứ “treo lơ lửng” thì cuộc đấu giá có thể kéo dài vài ngày. Vì vậy, cần phải có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc khoảng cách tối đa giữa các lần trả giá và cân nhắc quy định biên bản đấu giá gửi cho người trúng đấu giá để ký, tránh trường hợp mất biên bản gốc. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm