Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quân đội

(PLVN) - Xác định là một trong ba đột phá, thời gian qua, toàn quân đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phục vụ CCHC.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 làm bài kiểm tra nhận thức về công tác CCHC. Ảnh: Trần Hào

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 làm bài kiểm tra nhận thức về công tác CCHC. Ảnh: Trần Hào

Là một trong ba đột phá

CCHC trong Bộ Quốc phòng (BQP) đã được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định là một trong ba đột phá, do đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC BQP luôn chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của Chính phủ, xây dựng công tác CCHC trong Bộ, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung về CCHC.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) đi đôi với việc rà soát các văn bản liên quan TTHC theo từng lĩnh vực phụ trách để sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các quy định không còn phù hợp.

Chú trọng chuyển đổi thực hiện TTHC từ phương pháp văn bản thủ công sang môi trường mạng; xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa BQP.

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, BQP đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và công việc nội bộ trên môi trường mạng.

Ban Chỉ đạo CCHC BQP chỉ đạo, điều hành, mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong toàn quân và các sản phẩm của Đề án CCHC của BQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hơn 300 cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ...

Điểm nhấn trong CCHC là Quân ủy Trung ương (T.Ư), BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về tổ chức quân đội đến năm 2021, gắn với Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Điều chỉnh tổ chức lực lượng toàn quân theo lộ trình giảm 10% quân số ở cấp chiến dịch, chiến lược. Khối học viện nhà trường chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn lực cho quân đội; Đổi mới, sắp xếp lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ), hệ thống trường dạy nghề, cơ sở in; Thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị để giảm khâu trung gian, tránh trùng, chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc chưa được quy định. Đến cuối năm 2018, BQP đã giải thể 14 lữ đoàn công binh dự bị động viên, 7 trường trung cấp nghề và đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải thể 15 trường cao đẳng nghề.

Trong đó, chỉ đạo Bộ Tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng tiến hành giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21/12/2013 của Quân ủy T.Ư về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt việc chuẩn hóa cán bộ theo hệ thống tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ đã ban hành...

Kết quả nhìn từ đơn vị

Mục tiêu của CCHC nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, loại bỏ các thủ tục rườm rà, lấy hiệu quả là chính. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, các cơ quan, đơn vị đã gắn nội dung CCHC với thực hiện thể chế hành chính theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ thực tế; đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động quân sự, quốc phòng.

Chú trọng việc kiểm tra, xử lý, hợp nhất, rà soát hệ thống văn bản theo phạm vi chức năng quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ về CCHC.

Đầu tháng 9/2019, Ban Chỉ đạo CCHC BQP do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC BQP làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC BTL Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ.

Năm 2019, Đảng ủy, BTL Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của BQP về CCHC; cụ thể hóa nội dung đề án, kế hoạch CCHC của BQP phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ  trang Quân khu.

Đặc biệt, Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ CHQS 9 tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; báo cáo đề nghị BQP bổ sung 3 Ban CHQS cấp huyện (thành phố) xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO từ năm 2020 trong giải quyết các TTHC…

Đặc biệt, tại Quân khu 2, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên được chú trọng. Quân khu đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ cho hơn 400 người; xét duyệt, đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ gần 550 người; tiếp nhận và quyết định gần 150 trường hợp; tuyển sinh, đào tạo, bổ túc nghiệp vụ tại các trường của BQP và Quân khu hơn 1.800 người; nâng lương, thăng quân hàm, xét duyệt, giải quyết nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ cho hơn 3.070 trường hợp khác, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình…

Trong quý IV năm 2019, Ban Chỉ đạo CCHC BQP sẽ tổ chức kiểm tra công tác CCHC của Quân khu 4, Quân khu 9. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm