Lâm Đồng định hướng phát triển TP Bảo Lộc giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển TP Bảo Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lâm Đồng định hướng phát triển TP Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II trong giai đoạn 2021-2025.

Lâm Đồng định hướng phát triển TP Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản thống nhất theo nội dung của bản thảo Kế hoạch phát triển TP Bảo Lộc giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra. Bên cạnh đó, cần phải bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề trong việc quản lý đất đai.

Cụ thể, về công tác quy hoạch, sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh đã được phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của TP Bảo Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt, thì thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tra cứu, tiếp nhận, lựa chọn các thông tin để quyết định đầu tư các dự án, công trình cho phù hợp.

Trong công tác đất đai, thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai của từng cấp Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể. Đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

Tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu vực có nguồn gốc đất đai phức tạp, vướng mắc, các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để kịp thời xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm.

Thường xuyên theo dõi, giám sát, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê nhưng chậm triển khai đầu tư, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết số 05 về phát triển TP Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm của tỉnh Lâm Đồng là quy hoạch mở rộng không gian đô thị với quy mô hợp lý, tập trung các nguồn lực xây dựng TP Bảo Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; đến năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II,... Xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính liên kết vùng, đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của quá trình đô thị hóa.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của địa phương, trọng tâm là: Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao,...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm