Hà Nội: Tăng cường kiểm soát, kiểm tra nội bộ về thi hành án dân sự

(PLO) - Trước lượng việc Thi hành án dân sự (THADS) thụ lý mới của Hà Nội tiếp tục tăng cao, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp  nhưng biên chế không tăng là một trong những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các cơ quan THADS thành phố. Do đó, Cục THADS Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ tăng cường công tác, kiểm soát, kiểm tra nội bộ về hoạt động THADS.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Cục THADS Hà Nội cho biết, xác định công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ trong hoạt động THADS là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nên Lãnh đạo Cục luôn quan tâm chú trọng, bám sát theo kế hoạch, đúng theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Thông qua kiểm soát, kiểm tra nội bộ trong hoạt động THADS đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quá trình áp dụng pháp luật về THADS trên thực tiễn. Thực tế, công tác THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm gần đây đã dần đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả được ghi nhận.

Để đạt được những thành quả này là do Lãnh đạo Cục THADS đã coi công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ trong hoạt động THADS là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước về THADS. Thông qua công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ đã kịp thời khen thưởng, động viên  đối với cá nhân Chấp hành viên, cán bộ công chức có thành tích tốt. 

Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn, ngoài việc kiểm tra nội bộ tại Cục, kiểm tra theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Cục THADS thành phố Hà Nội còn rất chú trọng việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS thành phố Hà Nội đối với các Chi cục THADS trực thuộc.

Thông qua công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ tại Cục và kiểm tra đối với các Chi cục THADS trực thuộc sẽ góp phần quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Cục THADS thành phố Hà Nội đối với từng cá nhân Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ công chức đồng thời kết quả kiểm tra cũng là căn cứ quan trọng trong việc điều động, luân chuyển, biệt phái và bổ nhiệm cán bộ.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát nội bộ,  kiểm tra THADS tại thành phố Hà Nội còn những hạn chế như một số trường hợp văn bản đã phát hành đi phải thu hồi; công tác kiểm tra nội bộ nói riêng và kiểm tra của Cục THADS thành phố Hà Nội đối với các Chi cục THADS trực thuộc mới đạt được về quy mô, số lượng của các cuộc kiểm tra, nhưng về chất lượng của các cuộc kiểm tra còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; chất lượng các kết luận kiểm tra của một số cuộc kiểm tra còn chưa đồng đều. 

Để nâng cao hiệu quả, Cục THADS xác định các giải pháp như đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu năm 2018 cho các đơn vị và Chấp hành viên, theo đó 100% các đơn vị phải ban hành và thực hiện việc tự kiểm tra ít nhất 2 lần/ năm, Cục kiểm tra toàn diện đối với 20 /30 Chi cục, tăng cường kiểm tra công tác thụ lý, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án.

Lãnh đạo Cục, Chi cục cần phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thi hành án trên địa bàn về những sai phạm, sai sót đã được chỉ ra tại các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, kết luận thanh tra, kiến nghị, kháng nghị đối với công tác thi hành án ở địa phương, địa bàn mình, cũng như về những sai phạm thường gặp ở địa bàn khác đã được Tổng cục, Cục tổng hợp để các Chấp hành viên, công chức nắm được, tránh vi phạm tương tự lặp lại trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống cơ quan THADS, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án; giáo dục ý thức trách nhiệm với dân. Đồng thời, phải xử lý nghiêm khắc những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Thủ trưởng cơ quan THADS cần tăng cường kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường vai trò của hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới (Cục THADS  đối với Chi cục; Lãnh đạo đối với người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án). Bên cạnh đó, Cục trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra của Chi cục trưởng nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan THADS . 

Ngoài ra, cần thi hành triệt để, nghiêm minh kết luận kiểm tra, thực hiện công khai, minh bạch kết luận kiểm tra; thực hiện phúc tra các kết luận kiểm tra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm