UBND TP Thái Nguyên: Việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Túc Duyên là đúng pháp luật

(PLVN) - UBND TP Thái Nguyên vừa có báo cáo thông tin về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên. Theo đó, cơ quan này khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, có một số thông tin cho rằng mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa xong hạ tầng nhưng Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên vẫn được đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trong Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 20/4/2021, UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định những thông tin này là không chính xác.

Cụ thể, theo UBND TP Thái Nguyên, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Văn bản số 1562/TTg-NN ngày 20/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Văn bản số 5710/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong đó có nội dung “tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định…”, UBND TP đã có Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 23/9/2020 trình UBND tỉnh cho chủ trương để UBND TP tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên (Khu nhà ở Thăng Long).

Sau đó, ngày 02/10/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 3845/UBND-KT về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, trong đó có nội dung: “Giao UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên để thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn TP đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Theo UBND TP Thái Nguyên, Khoản 1, Điều 119, Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất cần đảm bảo các điều kiện như: Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước; Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối chiếu với quy định trên, việc đấu giá đất ở Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, UBND TP Thái Nguyên cho biết: Về kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh có Quyết định (QĐ) số 4241/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Thái Nguyên, trong đó có dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên.  

Về phương án đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố có QĐ số 8422/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất một số ô đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên.  Về bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND TP đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các ô đất (mặt bằng sạch).

Về xác định giá đất, ngày 10/11/2020, UBND TP cũng đã có Tờ trình số 453/TTr-UBND trình Hội đồng giá đất tỉnh thẩm định, Sở TN&MT có Tờ trình số 744/TTrSTNMT ngày 17/11/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên tại QĐ số 3626/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

Về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên - trực thuộc Sở Tư pháp cũng đã tổ chức niêm yết công khai về giá đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quy chế đấu giá cho các khách hàng có nhu cầu về đấu giá quyền sử dụng đất và được đáp ứng đầy đủ thông tin về ô (thửa) đất, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt cọc, thời gian nộp hồ sơ, thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên và được tổ chức đấu giá công khai theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá. Người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về trình tự, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất: Các khách hàng sau khi nộp đầy đủ chứng từ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, Phòng TN&MT TP trình UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Về hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 14, UBND TP có QĐ số 9416/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên (Khu nhà ở Thăng Long), TP Thái Nguyên với nội dung tóm tắt như sau: Tên dự án: Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên; Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, đấu giá thu tiền sử dụng đất; Quy mô: Đầu tư xây dựng Khu dân cư gồm đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, vỉa hè cây xanh đồng bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt với diện tích 19,8ha; Diện tích sử dụng đất: 19,8ha;  Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III; Giá trị tổng mức đầu tư dự án: 333 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2024.

Từ các nội dung đã nêu trên, UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên là đúng quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm