Ninh Thuận có chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/9, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/ ngày.
Lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Ninh Thuận sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/ ngày.

Theo đó, những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và các Chốt kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do cơ quan có thẩm quyền cùng cấp thành lập sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/ngày, nhưng không quá 2 triệu đồng/tháng.

Thời gian hưởng tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng và chịu trách nhiệm về phân công người tham gia chống dịch.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp (tỉnh, huyện, xã) và nguồn kinh phí hợp pháp khác. UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn có nguy cơ lây lan cao, tỉnh Ninh Thuận khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly y tế tập trung.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thành lập bộ khung và tổ chức Đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Khung điều hành các cơ sở cách ly tập trung, cũng như việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của những người đang được cách ly tập trung để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy trình tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ và F1 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm