Phú Yên đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có các dự án sử dụng vốn đầu tư công đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Một góc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Một góc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.

Đồng thời, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 1/1/2022 chưa thực hiện quyết toán, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập báo cáo quyết toán. Đồng thời xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý gửi Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức như sáp nhập, giải thể… thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán.

Sở Tài chính (đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với các dự án do cấp huyện quản lý) và bộ phận tài chính cấp xã (đối với các dự án cấp xã quản lý) rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến ngày 1/1/2022 làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tham mưu UBND cùng cấp xem xét chỉ đạo và công khai danh sách chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Không để nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm