Quảng Ngãi công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/5, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Bùi Thị Quỳnh Vân đã ký Quyết định số 162/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ngãi đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ngãi đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả sơ bộ, cử tri trong tỉnh đã bầu đảm bảo số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh là 7 đại biểu trúng cử; đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 53 đại biểu trúng cử. Số lượng đại biểu trúng cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. 

Tỉnh Quảng Ngãi không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Cùng ngày, UBNC tỉnh đã tổ chức Phiên họp thứ V để báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thành công và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. 

 Tổng số lượng cử tri đi bầu trên địa tỉnh đạt tỷ lệ 99,71%; có 1.064 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; có 127 đơn vị hành chính cấp xã cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; có 2 đơn vị hành chính  cấp huyện cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% (huyện Sơn Tây và Lý Sơn). 

Tại 1.182 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, các cử tri tham gia đi bầu cử đều rất phấn khởi, hăng hái với ý thức trách nhiệm cao; nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin rất cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Các điều kiện vật chất- kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ theo kế hoạch. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định. Cử tri đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện đúng các quy định về những biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm