Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 có thêm 1 huyện miền núi thoát nghèo

(PLVN) -  Ngày 11/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, văn phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

Đường dẫn nước sinh hoạt từ suối về nhà của người dân miền núi.

Đường dẫn nước sinh hoạt từ suối về nhà của người dân miền núi.

Theo đó, mục tiêu kế hoạch nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của miền núi để đẩy mạnh phát triển KT- XH; thực hiện hiệu quả toàn diện các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 1 huyện miền núi thoát nghèo; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, phấn đấu giá trị sản xuất giai đoạn 2021- 2025 tăng bình quân 8-9%/năm; tỷ trọng nông nghiệp 33-34%, công nghiệp- xây dựng 42-43%, dịch vụ 24-25%.

Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Có thêm 23 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Độ che phủ rừng đạt 63%. Số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99%,…

Kế hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra đó là tập trung xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững; phát triển toàn diện lĩnh vực VH-XH; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội,…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm