Thanh Hoá đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Tư pháp Thanh Hoá là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Thanh Hoá đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Thường xuyên đề xuất thí điểm, áp dụng những mô hình mới, cách làm hay, giải pháp, sáng kiến sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của các cơ quan tham mưu chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính.

Thanh Hoá đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ảnh 1
Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà cần được cải cách

Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể, rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm Chương trình tổng thể cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

Tập trung kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí, tiêu chí thành phần giảm điểm thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh để xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm; Các sở, ngành, địa phương được UBND tỉnh phân công chủ trì thực hiện các nội dung về cải cách hành chính tại Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn, chủ động tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Thanh Hoá đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ảnh 2
Tỉnh Thanh Hoá hướng đến là địa phương có bộ máy tinh gọn hiệu quả

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các ngành, các cấp tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021; Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính; đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Tân Bình. ảnh:baohagiang

Chủ tịch nước thăm các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở tại Hà Giang

(PLVN) -  Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, chiều 8/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúcđồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà gia đình người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo trên địa bàn xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

Đọc thêm