Thừa Thiên Huế: Xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đấu giá quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Sở, ngành liên quan nắm tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Sở, ngành liên quan nắm tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm giám sát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi của mình đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, không để lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Rà soát các bất cập về đấu giá quyền sử dụng đất, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2022.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản; đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực (nếu có).

Sở Tư pháp quán triệt, chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan trong tổ chức đấu giá tài sản;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng.

Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Đọc thêm