Tổng kết Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời tại thư viện, bảo tàng

(PLVN) - Hôm qua (21/10), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Hội nghị có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ...
Người dân đến thư viện tìm hiểu thông tin, kiến thức.
Người dân đến thư viện tìm hiểu thông tin, kiến thức.

Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Theo đó, Bộ VHTT&DL đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2014-2020.

Nhiều UBND tỉnh/thành và Bộ Công an đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch của Bộ VHTT&DL. Sau 6 năm triển khai, các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã có nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực, đặc biệt đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ học tập cho đông đảo người dân, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên tham gia học tập, phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ cho biết, học tập suốt đời vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của nhân dân. Để cụ thể hoá chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL đã tích cực phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thiết chế văn hoá.

Từ những phương thức hoạt động truyền thống, ngành thư viện, bảo tàng đã liên tục đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động chất lượng. Hoạt động luân chuyển sách được tăng cường đến khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trường học, trại giam… Nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc, trưng bày chuyên đề được đẩy mạnh.

Mặc dù vậy, qua triển khai thực tiễn Đề án, việc thực hiện nâng cấp các thiết chế văn hoá còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí eo hẹp, ảnh hưởng đến việc đổi mới, đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ. Một số nơi nội dung hoạt động còn mang tính phong trào, thiếu phong phú, chưa mang tính bền vững.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu: Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nhiệm vụ chống giặc dốt là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và phải được thực hiện liên tục. Trong thời đại hiện nay, dân tộc chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, phải là một dân tộc ham học hỏi. Mọi người dân phải có nhận thức đầy đủ về học tập suốt đời và cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về học tập suốt đời, để tự thân mỗi người phải nhận thức nghiêm túc vấn đề này.

Bên cạnh đó, Đề án đã được phê duyệt từ năm 2014, đến nay bối cảnh, quy định pháp luật đã có nhiều thay đổi nên nhất thiết phải có sự rà soát, bổ sung. Ngành VHTT&DL cần tích cực tham mưu cho chính quyền để có những chỉ đạo đúng đắn, đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thiết chế văn hoá. 

Đọc thêm