UBND tỉnh Hà Nam phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020

(PLVN) -Sáng 28/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2018-2019

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2018-2019

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự. Cùng với đó còn có các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy. năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. 

Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 2 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua khác.

Trong năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu những cột mốc lịch sử. Năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH và nhiệm vụ chính trị được giao.

Chính vì vậy công tác thi đua khen thưởng trong năm này được xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt triển khai sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, hướng đến khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối thi đua; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hiệu quả...

UBND tỉnh Hà Nam phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 ảnh 1
Tập thể, cá nhân ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chính thức đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “ kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,anninh quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm