Đảm bảo hoạt động tài trợ lập quy hoạch đô thị, xây dựng ở Quảng Ngãi không có lợi ích nhóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, xây dựng… đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch đô thị, xây dựng trên địa bàn .

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch đô thị, xây dựng trên địa bàn .

Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện việc một số doanh nghiệp tự nguyện bỏ kinh phí tài trợ lập quy hoạch, mà đa phần là tài trợ lập quy hoạch các dự án bất động sản do… chính doanh nghiệp mình đề xuất đầu tư thực hiện.

Đơn cử như công ty Cổ phần Bamboo Capital đề nghị được tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án Khu đô thị dịch vụ hậu cần Nam sân bay Chu Lai, huyện Bình Sơn. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Newhaus (Công ty Newhaus) đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch và ý tưởng đầu tư tại huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức với quy mô diện tích khoảng 195ha...

Đây đều là những dự án mà các doanh nghiệp này có nguyện vọng đầu tư thực hiện.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ để tổ chức lập quy hoạch theo quy định và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ.

Công tác triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách Nhà nước làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập các quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Lập, ban hành danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có nhu cầu kêu gọi tài trợ kinh phí, tổ chức công bố, công khai danh mục này để các nhà tài trợ biết, tham gia thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng Quảng Ngãi làm cơ quan được chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, xây dựng, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo của của các địa phương, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Được biết, thời gian qua, nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc nhận tài trợ kinh phí, tài trợ sản phẩm quy hoạch và các vấn đề liên quan.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng chỉ rõ, quy định pháp luật về kinh phí cho việc lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 quy định Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho lập quy hoạch xây dựng.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng theo khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Kinh phí cho lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm: Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh; kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm