Hà Nam quán triệt, triển khai thực hiện quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 22/10, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ủy viên UBKT Trung ương Phạm Đức Tiến quán triệt Quy định tại hội nghị.

Ủy viên UBKT Trung ương Phạm Đức Tiến quán triệt Quy định tại hội nghị.

Quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại hội nghị, ông Phạm Đức Tiến - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, cho biết: Quy định gồm 7 chương, 36 điều, trong đó bổ sung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Ông Phạm Đức Tiến nhấn mạnh những nội dung mới trong Quy định số 22-QĐ/TW, bao gồm tên gọi của quy định, bố cục, nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; khái niệm kiểm tra, giám sát , quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp; thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên và khiếu nại kỷ luật Đảng.

Ngoài ra, Quy định số 22-QĐ/TW còn được chỉnh sửa, lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế, quy trình về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi; khắc phục cơ bản những hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ XII, đồng thời đảm bảo việc kỷ luật Đảng nghiêm minh, kịp thời, chính xác.

Quy định số 22-QĐ/TW cũng đề ra nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Lê Hồng Quân nhấn mạnh, Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định này cũng thể hiện rõ tính nhân văn, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói chung và Quy định số 22-QĐ/TW nói riêng bằng những hình thức phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp, bảo đảm đúng quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Lê Hồng Quân yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải đặt đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm