Từ ngày 1/10/2016: 9 thủ tục về nông nghiệp không giải quyết hồ sơ giấy

(PLO) - Bộ NN&PTNT cho biết từ ngày 1/10/2016, 9 thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ này sẽ được giải quyết trên hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia, không thực hiện giải quyết hồ sơ giấy. 

Cán bộ kiểm dịch thực vật kiểm tra dư lượng hoá chất trên nông sản 
nhập khẩu

Cán bộ kiểm dịch thực vật kiểm tra dư lượng hoá chất trên nông sản nhập khẩu

Ngoài ra, Bộ này cũng đang chỉ đạo khẩn trương việc hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chứng nhận kiểm dịch bớt nhiêu khê: Các TTHC được Bộ NN&PTNT kết nối với hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia lần này gồm: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Cục Chăn nuôi); cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài – Cục BVTV); cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (Cơ quan Thú y vùng II Hải Phòng – Cục Thú y);  cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp và cấp phép nhập khẩu phân bón (Cục Trồng trọt); cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên,  kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài danh sách ưu tiên (Trung tâm vùng 4, 5, 6 – Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản); đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (Trung tâm Kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệp – Tổng cục Thủy sản); cấp giấy phép Cites (Cơ quan Cites Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp).

Thêm 80 dịch vụ công trực tuyến: Bộ NN&PTNT đánh giá, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ NN&PTNT và các đơn vị trong thời gian qua đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, cùng với đó đã có sự thích nghi, chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng tác nghiệp của các cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị khi chuyển đổi từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ giấy sang cấp phép điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế và thực hiện cải cách hành chính. 

Tính đến ngày 31/8, Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận tổng số 25.531 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 19.777 hồ sơ; đang tiếp tục xử lý 5.754 hồ sơ, thực hiện tại các đơn vị của Bộ. 

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục BVTV – 5 TTHC, Cục Chăn nuôi – 3 TTHC, Cục Trồng trọt – 5 TTHC, Cục Quản lý chất lượng NLS và  Thủy sản – 2 TTHC, Tổng cục Thủy sản – 3 TTHC). 

Được biết, Bộ này đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng ra 80 thủ tục theo đúng kế hoạch trong năm 2016, trong đó có 27 TTHC kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia. Ngoài ra, Bộ đang chỉ đạo khẩn trương việc hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

“Bộ NN&PTNT đã có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục BVTV – 5 TTHC, Cục Chăn nuôi – 3 TTHC, Cục Trồng trọt – 5 TTHC, Cục Quản lý chất lượng NLS và  Thủy sản – 2 TTHC, Tổng cục Thủy sản – 3 TTHC)”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm