Thanh Hóa: Khai trương Trung tâm hành chính công

(PLO) -Nhằm tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chín (TTHC) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định, ngày 28/11 UBND tỉnh Thanh Hóa đã khai trương Trung tâm hành chính công (TTHCC). 

Thanh Hóa: Khai trương Trung tâm hành chính công

TTHCC tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lâu nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau khi đi vào hoạt động, TTHCC tỉnh là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như: Bảng điện tử thông báo tình trạng xử lý hồ sơ, hệ thống máy tính, máy photocopy, các ki-ốt lấy số thứ tự, tra cứu thông tin, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC, phủ sóng wifi và nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí khác nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. TTHC giải quyết tại trung tâm là 1.236/1.427 của 15 cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh. Lâu nay, người dân và doanh nghiệp khi cần giải quyết TTHC phải đến trực tiếp từng sở, ban, ngành riêng lẻ; nhưng nay chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất là TTHCC.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là chủ trương 4 tăng, 2 giảm, 3 không trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu: TTHCC cần thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC. Đối với các sở, ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của TTHCC; chủ động phối hợp với TTHCC tỉnh trong quá trình giải quyết TTHC; quan tâm kiểm soát quá trình giải quyết TTHC của cán bộ, công chức trong sở, ngành đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định.

Đối với cấp huyện, ông Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thành lập TTHCC cấp huyện đảm bảo tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; các ngành liên quan tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất và triển khai các phần mềm ứng dụng để các TTHCC cấp huyện sớm đi vào hoạt động.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm