Ý kiến thực tiễn từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật và thực tiễn trong tình hình mới, Bộ Công an đã nghiên cứu dự thảo các quy định của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở

Để Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Dự án luật cần được lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp và Nhân dân; đặc biệt góc nhìn từ thực tiễn, khách quan của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ý kiến thực tiễn từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 1

Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các dự án luật.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu cho biết: Hiện nay, thành phố Bạc Liêu có 7 Ban Bảo vệ dân phố gồm 57 Tổ, 261 lực lượng cùng 15 đội Dân phòng với khoảng 71 thành viên. Thời gian qua, các lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, phường, cảnh sát khu vực làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp nảy sinh và đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở, có vị trí, chức năng quan trọng và là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; với tính chất công việc thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Thực tế đã chứng minh, Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách cũng là lực lượng quan trọng trong tham gia phát động, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; bằng sự hiểu biết sâu sắc về địa bàn, đối tượng, phong tục, tập quán, truyền thống cũng như bằng uy tín trong xóm ấp, dòng họ đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời là cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn, góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, xác định, quy định rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đãi ngộ, bảo đảm, phương tiện hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ý kiến thực tiễn từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 2

Lực lượng Công an thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân

Ông Phạm Quốc Việt, thành viên tổ bảo vệ dân phố phường 1, thành phố Bạc Liêu chia sẻ: “Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời là cơ sở pháp lý và là điều thuận lợi để lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với chứng năng, nhiệm vụ cao hơn, được tham gia cùng lực lượng Công an giải quyết nhiều hơn các vụ việc về ANTT tại địa phương, tôi đồng tình rất cao về chủ trương thông qua Luật này, tuy nhiên tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng nên xem xét, cân nhắc một số quy định về tiêu chuẩn như: độ tuổi, trình độ học vấn… sao cho phù hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, để tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có cơ hội cùng tham gia góp phần công sức của mình trong việc bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thông qua và có hiệu lực sẽ có các quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tham gia có nhiều chế độ chính sách, góp phần quan trọng trong đời sống xã hội nói chung và công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở nói riêng.

“Ngoài việc Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định rõ về chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì việc quy định cụ thể về các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia sẽ tạo động lực rất lớn để chúng tôi yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương” - Ông Bùi Thanh Nhật, thành viên tổ bảo vệ dân phố phường 1, thành phố Bạc Liêu chia sẻ.

Việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tạo hành lang pháp lý để huy động các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm