Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được đăng ký kết hôn không?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Thu Hường (Yên Bái) hỏi: Con trai tôi bị Tòa án tuyên bố là hạn chế năng lực hành vi dân sự (NLHVDS). Hiện con trai tôi và bạn gái muốn tiến tới hôn nhân. Xin hỏi, người bị hạn chế NLHVDS có được đăng ký kết hôn không?
Luật sư Lê Hiếu.
Luật sư Lê Hiếu.

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng tư vấn: Tại Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hạn chế NLHVDS như sau: Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế NLHVDS. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế NLHVDS và phạm vi đại diện.

Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế NLHVDS phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

Bên cạnh đó, tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau: Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất NLHVDS; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định các hành vi cấm trong hôn nhân như sau: Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ...

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, pháp luật không cấm người bị hạn chế NLHVDS kết hôn, cho nên con trai bạn có thể kết hôn với bạn gái nếu con trai bạn và bạn gái đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Đọc thêm