Quảng Nam công bố 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 28/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Nam công bố về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử ngày 23/5

Cử tri Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử ngày 23/5

Theo UBBC tỉnh Quảng Nam, ngày 23/5, với điều kiện thời tiết rất thuận lợi, cử tri toàn tỉnh đã hăng hái, nô nức, phấn khởi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng số 1.532 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 24 khu vực bỏ phiếu sớm tại các xã biên giới huyện Nam Giang (ngày 16/5). Tổng số cử tri của tỉnh là 1.177.072, trong đó có 4.855 cử tri đi bầu cử sớm ngày 16/5. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức lễ khai mạc sớm trước 7 giờ, trong đó có trên 50% khu vực bỏ phiếu khai mạc bầu cử sớm từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ.

Ngay sau giờ khai mạc, 1.172.217 cử tri (trừ 4.855 cử tri đã đi bầu cử sớm vào ngày 16/5) trong toàn tỉnh đã tiến hành đi bầu cử. Đúng 19 giờ cùng ngày, các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; một số khu vực vì lý do đặc biệt: công nhân đi làm tăng ca ở các khu công nghiệp, một số xã có cử tri đi đánh bắt cá xa bờ chưa vào kịp... nên lùi thời điểm bỏ phiếu đến 21 giờ theo luật định và tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu. Toàn tỉnh đã có 1.176.335/1.177.072 cử tri tham gia đi bầu đạt tỷ lệ 99,94%. Trong đó có: 1.481/1.532 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu.

Quảng Nam công bố 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh ảnh 1
 Cử tri đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra những ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, tại tỉnh Quảng Nam có 13 người ứng cử (trong đó 10 người do địa phương giới thiệu, 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại Quảng Nam) tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 7 đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Nam. Số đại biểu trúng cử: 7 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, tại Quảng Nam có 91 người ứng cử ở 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 57 đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số đại biểu trúng cử: 57 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Cũng theo UBBC tỉnh Quảng Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại.

Về bầu cử thêm, cấp tỉnh bầu đủ 57/57; cấp huyện bầu được 563/565 (thiếu 2); cấp xã bầu được 5.302/5.336 (thiếu 34); tuy vậy, theo luật định, chỉ có 1 đơn vị bầu cử cấp xã tiến hành bầu cử thêm đó là: đơn vị bầu cử số 1, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình phải bầu thêm 2 đại biểu HĐND cấp xã.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm