Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nửa đầu năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Triển khai có hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

Tính đến hết tháng 6 năm 2021, có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tăng 01 tổ chức so với thời điểm cuối năm 2020.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện giám sát 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, kịp thời đề xuất, kiến nghị với ngân hàng Nhà nước các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống; hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2021, đồng thời vẫn thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành kiểm tra gần 50% số tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và thực hiện kiểm tra 03 Qũy tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.

Để tiếp tục bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực đôn đốc, kịp thời giải đáp và xử lý các vướng mắc phát sinh về phí bảo hiểm tiền gửi nhằm hạn chế tối đa nộp và thu thừa, thiếu phí bảo hiểm tiền gửi.

Hoạt động đầu tư của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện hiệu quả thông qua việc chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt trên hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đây là nguồn lực tài chính giúp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với ngân hàng Nhà nước về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi, đồng thời báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - ngân hàng Nhà nước giải trình với các bộ, ngành và cơ quan liên quan về Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi mới. Chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược và kế hoạch triển khai Đề án để sẵn sàng thực hiện sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh 1

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền..

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động xây dựng Khung quy chế phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; đồng thời báo cáo ngân hàng Nhà nước nội dung đề xuất để xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin hiệu quả. Đến nay, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện ký kết Quy chế làm việc, trao đổi thông tin với 06 Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Tập trung hoàn thiện thể chế để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Phát huy những kết quả đạt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp lý có liên quan:

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục của ngân hàng Nhà nước và các đơn vị để thực hiện những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi , Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm, Đề án phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt, tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Triển khai thực hiện Chiến lược và Đề án ngay sau khi được phê duyệt.

Thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật.

Đa dạng hóa, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ như công tác kiểm tra, giám sát, tham gia vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước; thực hiện tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch thu phí bảo hiểm tiền gửi , đầu tư nguồn vốn trong năm 2021; đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp .v.v.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm