Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tỉnh Quảng Ninh đã luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đồng bộ, sáng tạo, triển khai diện rộng nhưng không chồng chéo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.

Tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền

Tại hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26/12/2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó, xác định rõ 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát. Riêng năm 2021, Nghị quyết đã xác định sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng, gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, rõ thẩm quyền; củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng  ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng tổng hợp, đồng bộ các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, đã tích hợp chương trình thanh tra chuyên ngành của các sở vào trong chương trình kiểm tra của tỉnh một cách đồng bộ, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng để đồng bộ sử dụng kết quả sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng bộ xem xét xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền.

Bám sát định hướng chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đã triển khai kiểm tra đối với 283 tổ chức đảng và 270 đảng viên; giám sát đối với 236 tổ chức đảng và 204 đảng viên theo đúng quy định. Đồng thời, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 144 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 102 tổ chức đảng; giám sát 97 tổ chức đảng và 69 đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng  ảnh 2Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả), ngày 8/4/2021.

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Đặc biệt, đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo khách quan, minh bạch. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên.

Bên cạnh những cuộc kiểm tra, giám sát đã có kết luận, cấp ủy và UBKT các cấp đang triển khai 9 cuộc kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy Ba Chẽ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo…

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Những tháng cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương để nghiên cứu, tham mưu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó sẽ tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung vào những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Việc xử lý các vi phạm phải được thực hiện kịp thời và nghiêm minh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu với vi phạm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo nơi xảy ra vi phạm.

Cùng với nhiều kế hoạch hành động quyết liệt đã và đang được triển khai, việc tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong sạch và vững mạnh là quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, góp phận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, sớm đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh và bền vững hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Đọc thêm