Có 2 căn nhà trên cùng thửa đất thì được ghi trên giấy chứng nhận như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Văn Học (Bắc Giang) hỏi: Bố tôi có mảnh đất 550m2, trước đó bố tôi đã xây 1 căn nhà, sau khi tôi lấy vợ thì tôi tiếp tục xây thêm 1 căn nhà trên cùng mảnh đất đó. Vậy cho tôi hỏi khi tôi đi đăng ký tài sản nhà gắn liền với đất, thì nội dung đăng ký này được thể hiện trên giấy chứng nhận như thế nào?
Luật sư Đoàn Trung Hiếu.
Luật sư Đoàn Trung Hiếu.

Luật sư Đoàn Trung Hiếu (Trưởng VP Luật sư Cộng Đồng) - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Đồng thời, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu (ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) theo quy định sau đây:

Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau: Tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận (những loại tài sản theo quy định và tồn tại ở thời điểm làm thủ tục). Tài sản đã xác định được chủ sở hữu và không có tranh chấp. Tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người yêu cầu thực hiện thủ tục. Người thực hiện thủ tục đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuẩn bị đủ hồ sơ, các loại giấy tờ theo đúng quy định.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu phía trên, trường hợp bạn đáp ứng các điều kiện thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản trên đất, Giấy chứng nhận quyền sử đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tin của vợ chồng bạn sẽ được ghi nhận là người sở hữu tài sản gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thủ tục đăng ký bổ sung tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Người yêu cầu bổ sung tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận nộp một bộ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày, riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Thời gian được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đọc thêm