Hải Phòng có thêm một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PLVN) - Lễ hội Bơi Trải Đền, chùa Ngọ Dương (thuộc xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội kéo dài từ 25/12 đến 5/1 âm lịch hàng năm.
Lễ hội kéo dài từ 25/12 đến 5/1 âm lịch hàng năm.

Theo Quyết định số 2740/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Bơi Trải Đền, chùa Ngọ Dương là một trong số 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lần này, các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lễ đúc Đại hồng chung tại chùa Ngọ Dương năm 2019.
 Lễ đúc Đại hồng chung tại chùa Ngọ Dương năm 2019.

Lễ hội Bơi Trải Đền, chùa Ngọ Dương kéo dài từ ngày 25 tháng Chạp (Âm lịch) đến ngày 5 tháng 1 (Âm lịch) hàng năm với ý nghĩa cao đẹp gắn liền với phong tục tập quán của người dân địa phương. Lễ hội được tổ chức hàng trăm năm nay thể hiện mong ước có sức khỏe thật tốt để bảo vệ Tổ quốc, có sức khỏe để sản xuất tốt của người dân địa phương.

Đọc thêm