HĐND tỉnh Thanh Hóa: Nơi trao gửi niềm tin và nguyện vọng của nhân dân, động lực cho phát triển KT-XH

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật đạt được, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của Thanh Hoá.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Giai đoạn 2016-2021, tỉnh Thanh Hoá là địa phương có sự phát triển ấn tượng. Kinh tế tăng trưởng cao, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Đã khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ...

Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp; đặc biệt là của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh đã thông qua 405 Nghị quyết, trong đó, nhóm Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế có 221 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính có 114 Nghị quyết; nhóm Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa- xã hội có 23 Nghị quyết… HĐND tỉnh đã tổ chức 410 đoàn giám sát; trong đó Thường trực HĐND tỉnh 33 đoàn giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách 85 đoàn giám sát; Ban Pháp chế 92 đoàn giám sát…

Trong nhiệm kỳ, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành 248 cuộc tiếp xúc cử tri tại 496 điểm, với khoảng 73.450 cử tri tham gia, đóng góp 5.952 ý kiến; có 1.423 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được tổng hợp trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt khoảng 65%.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm (2016- 2020) ước đạt 11,2%, gấp 1,4 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015, cao hơn bình quân chung của cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất tăng bình quân 20,1%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng đột phá, năm sau cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

HĐND tỉnh Thanh Hóa: Nơi trao gửi niềm tin và nguyện vọng của nhân dân, động lực cho phát triển KT-XH ảnh 1Thanh Hoá đang là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng.

HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Để thể hiện quyết tâm thực hiên thành công “mục tiêu kép”, vừa chiến thắng đại dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021thì cần phải có những hành động cụ thể. Xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trong đó, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, VKSND, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19 và khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng kết quả thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.Đáng chú ý, kinh tế của tỉnh Thanh Hoá tăng trưởng khá, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,47%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,9%; dịch vụ tăng 7,3%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.878 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 10.342 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 16,1%. Đến cuối tháng 6, hầu hết các lĩnh vực thu đều đạt trên 50% dự toán và tăng so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 67.950 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm