Huyện Hưng Nguyên phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021, huyện NTM 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) quyết tâm đến hết năm 2021 sẽ có 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt mục tiêu về đích NTM vào năm 2020.

Con đường NTM Hưng Nguyên rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử.

Con đường NTM Hưng Nguyên rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử.

Đến hết năm 2020, Hưng Nguyên 16/17 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 94,1%, bình quân 16,8 tiêu chí/xã. Năm 2021 phấn đấu 1 xã cuối cùng là Hưng Yên Nam đạt chuẩn. Đây là xã vùng giáo điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn mới có thể hoàn thành được các yêu cầu đề ra. Trước những khó khăn trên, Văn phòng NTM đã tham mưu ban hành các văn bản, phối hợp với các phòng, ban trực tiếp làm việc với các xã.

Trong 6 tháng đầu năm các xã đã nhận 1.600 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ của huyện để xây dựng đường giao thông nông thôn, huy động được 4,9 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình như: Nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương thủy lợi,....và hơn 1.000 ngày công của nhân dân trong xây dựng NTM. Các xã về đích NTM trong năm 2020 bao gồm: xã Xuân Lam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung và Hưng Thịnh đang xây dựng kế hoạch để tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM.

Huyện Hưng Nguyên phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021, huyện NTM 2022 ảnh 1

Hình ảnh trung tâm huyện Hưng Nguyên khang trang hiện đạp chụp từ trên cao.

Năm 2021, UBND huyện chỉ đạo 3 xã tiến hành triển khai xây dựng nâng cao các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh gồm: Hưng Tân, Long Xá và Hưng Phúc. Văn phòng NTM đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và đôn đốc các phòng ban và các xã triển khai thực hiện. Đến nay các xã đang tập trung hoàn thiện việc nâng cấp hệ thông giao thông, cải tạo cảnh quan, trồng hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nâng cao.

Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2021. Phấn đấu có 2 - 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Xác định được 3 đơn vị với 3 sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn OCOP 3 sao là: Sản phẩm nước khoáng Thạch Tiền của cơ sở sản xuất Đại Huệ, xã Hưng Tây; Sản phẩm bánh cà Hưng Tân của HTX Hưng Tân; Sản phẩm dưa lưới của HTX Phú Thịnh.

Phòng NN&PTNT huyện đã làm việc với đơn vị tư vấn sản phẩm OCOP cũng như đại diện các chủ sản phẩm đồng thời thống nhất được các nội dung cần thực hiện cũng như thời gian hoàn thành các nội dung để lập hồ sơ trình hội đồng thẩm định công nhận sản phẩm OCOP.

Với mục tiêu phấn đến hết năm 2021, xã Hưng Yên Nam hoàn thành đạt chuẩn NTM đưa toàn huyện có 17/17 xã đạt chuẩn, hoàn thành kế hoạch 100% số xã về đích NTM. Năm 2021 có 3 xã: Hưng Tân, Long Xá và Hưng Phúc xây dựng và hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao. Duy trì tốt các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt đồng thời triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt trong Bộ tiêu chí huyện NTM.

Huyện Hưng Nguyên phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021, huyện NTM 2022 ảnh 2

Đoạn đường NTM Hưng Nguyên rực rỡ hoa cảnh đẹp như trên những thước phim.

Để sớm hoàn thành các nội dung trên, huyện đã thống nhất chỉ đạo đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường huyện. Đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm văn hóa - thể thao huyện, đề xuất đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị cho các trường THPT trên địa bàn để đảm bảo các điều kiện để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đạt yêu cầu chỉ tiêu giáo dục trong tiêu chí số 5. Địa phương cũng có chính sách đặc thù, hỗ trơ cho xã Hưng Yên Nam hoàn thành các chỉ tiêu, để đạt chuẩn NTM năm 2021. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ cho các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng NTM. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng các vùng sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn với các giống lúa có năng suất cao và đạt hiệu quả kinh tế, có cơ chế khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Triển khai xây dựng một số mô hình sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở một số vùng trọng điểm như: Hưng Lĩnh, Long Xá, Xuân Lam, Hưng Thành, Châu Nhân, Hưng Mỹ.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện, triển khai các mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả, để Hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp.

Tập trung khai thác quỹ đất; ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu huyện về đích năm 2022 theo kế hoạch; thực hiện tốt việc lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động các doanh nghiệp cùng tham gia và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đối với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; ưu tiên cho các chỉ tiêu đòi hỏi nguồn đầu tư lớn trong tiêu chí xây dưng huyện NTM và đầu tư cho xã Hưng Yên Nam đạt chuẩn NTM năm 2021 và các xã về đích NTM nâng cao năm 2021.

Ông Lê Phạm Hùng – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên: “Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM và NTM nâng cao. Hiện nay, Hưng Nguyên có 16/17 xã đạt chuẩn NTM, và đang tập trung các nguồn lực để xã cuối cùng là Hưng Yên Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các tiêu chí khác để sớm về đích NTM trong năm 2021. Phấn đấu huyện Hưng Nguyên về đích NTM năm 2022 theo nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 đề ra”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm