Kon Tum: Nhận diện những sai phạm trong quản lý đất đai ở huyện Kon Plông

(PLVN) - Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Kon Tum chỉ rõ: UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã cấp 18 sổ đỏ sai thời hạn sử dụng đất từ 20 năm thành 50 năm; cấp 23 hồ sơ, sổ đỏ ghi sai địa chỉ thửa đất. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Kon Tum cũng chỉ ra nhiều hạn chế, sai phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện này.

Huyện Kon Plông đã cấp nhiều sổ đỏ sai thời hạn sử dụng

Huyện Kon Plông đã cấp nhiều sổ đỏ sai thời hạn sử dụng

Nhiều sai phạm về đất đai 

Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 12/TBKL-TTr thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Kon Plông trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai. Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế, sai phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Kon Plông trong 3 năm từ 2016 - 2018.

Cụ thể, huyện Kon Plông đã thực hiện hỗ trợ theo đề án cà phê xứ lạnh cho các hộ dân khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Một số hộ dân đủ điều kiện đã làm đơn đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng vẫn chưa được cấp là sai theo yêu cầu của đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, sai quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Cấp 18 sổ đỏ sai thời hạn sử dụng đất từ 20 năm thành 50 năm.

Đơn xin cấp sổ đỏ, tài sản gắn liền với đất 2015 - 2016 có ghi nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhưng cơ quan tham mưu cấp sổ đỏ không làm các thủ tục, hoặc hướng dẫn người dân làm các thủ tục để công nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo như đơn đề nghị của người dân, hoặc hướng dẫn người dân điều chỉnh lại nội dung đơn. Cấp 23 hồ sơ, sổ đỏ ghi sai địa chỉ thửa đất, dẫn đến việc làm thủ tục cấp sổ đỏ và lưu trữ còn sai sót. Không triển khai thực hiện sử dụng đất như đề án cũng như cam kết của hộ gia đình; thực hiện chuyển nhượng sau khi có sổ đỏ là sai theo mục đích của đề án đề ra, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Kon Tum: Nhận diện những sai phạm trong quản lý đất đai ở huyện Kon Plông ảnh 1
Công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Măng Cành cũng chưa chặt chẽ (trong ảnh là một khoảnh rừng xã Măng Cành)

Cũng theo Kết luận Thanh tra, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Măng Cành và xã Đăk Long còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc có hộ cá nhân xây dựng nhà trái phép trên đất quy hoạch đường giao thông, nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Huyện Kon Plông thực hiện giao đất vượt hạn mức, nhưng không thực hiện việc thông báo về nghĩa vụ tài chính cho các hộ gia đình và chuyển hồ sơ cho Chi cục thuế huyện để xác định nghĩa vụ tài chính, làm thất thoát số tiền phải nộp ngân sách hàng năm. Công nhận nguồn gốc đất tự khai hoang, sử dụng ổn định từ năm 2003 khi không có các giấy tờ chứng minh hay ý kiến của những người đã từng cư trú tại cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất là sai theo quy.

Ngoài ra, huyện Kon Plông xét duyệt và giao đất cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn còn sai đối tượng theo phương án và theo Luật Đất đai 2013. Các hồ sơ còn chưa có xác nhận các cá nhân đề nghị cấp đất đã có đất ở hay chưa để làm cơ sở giao đất theo như yêu cầu đề án. Hồ sơ giao đất năm 2008 theo phương án xây dựng nhà ở biệt thự, nhưng không thực hiện việc xây dựng, không thực hiện nghĩa vụ tài chính từ 2008 - 2018.

Tuy nhiên, đơn vị không kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính nội dung vi phạm. Người dân không tiến hành xây dựng theo đề án, nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông không ra thông báo thu hồi theo quy định của đề án, dẫn đến việc bỏ đất không sử dụng nhiều năm. Đơn vị cũng không kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Huyện Kon Plông không thực hiện việc thẩm định khả năng tài chính, kinh nghiệm của các cá nhân thuê đất làm dự án, không yêu cầu ký quỹ để thực hiện dự án là sai theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, huyện Kon Plông cho phép sử dụng đất rừng vào mục đích trồng cây hàng năm trước khi có quyết định thu hồi chuyển mục đích và giao đất là sai theo quy định. Đơn vị này cũng không có văn bản về nghĩa vụ tài chính (miễn, giảm, hoặc thu tiền) đối với phần diện tích đất đã sử dụng của các hộ từ năm 2010 - 2016. Trên địa bàn huyện Kon Plông cũng xảy ra việc xây dựng nhà, quán kiên cố để kinh doanh buôn bán không đúng theo như đề án. Triển khai các dự án không đúng tiến độ, diện tích đã được giao, dẫn tới việc bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất.

Huyện Kon Plông công nhận và cấp sổ đỏ đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, nhưng không xác định thuế thu nhập cá nhân. Huyện này còn để các tổ chức triển khai sản xuất, xây nhà vòm trên phần diện tích đất do UBND huyện quản lý khi chưa được cấp sổ đỏ và chưa có biên bản bàn giao đất ngoài thực địa.

Yêu cầu kiểm điểm và khắc phục

Từ những hạn chế, sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kon Plông kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Plông nhanh chóng thực hiện các thủ tục để giao sổ đổ cho các hộ gia đình cá nhân tham gia dự án cà phê xứ lạnh 2016 - 2017 tại xã Đăk Tăng, xã Đăk Long; tổ chức kiểm điểm đối với việc chậm trễ trong công tác cấp, giao sổ đỏ. Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu thu hồi và cấp lại 23 sổ đỏ đã được cấp nhưng sai địa chỉ, 18 sổ đỏ sai thời hạn sử dụng theo quyết định giao đất tại xã Măng Cành và Đăk Long.

Đối với các cá nhân, hộ gia đình được giao đất sản xuất (không thu tiền sử dụng đất), nhưng không triển khai việc sản xuất hoặc triển khai không đúng theo cam kết, hay thực hiện việc xây dựng nhà trên phần diện tích đất nông nghiệp, đất quy hoạch giao thông, đề nghị UBND huyện Kon Plông chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo và có hướng xử lý theo quy định. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế huyện xác định và truy thu số tiền sử dụng đất từ thời điểm giao đất đến nay đối với phần diện tích vượt hạn mức của các hộ tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 26/1/2016 của UBND huyện Kon Plông.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kon Plông có văn bản yêu cầu các cá nhân được giao đất, nhưng chưa thực hiện việc xây dựng, nhanh chóng thực hiện việc xây nhà như cam kết, hoặc trả lại đất theo như quy định. Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất hướng xử lý đối với đất đã cấp sai đối tượng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, UBND xã Măng Cành kiểm tra việc triển khai các dự án cho thuê để trồng rau, hoa, quả, dược liệu… thực hiện không đúng mục đích, tiến độ và tham mưu UBND huyện có hình thức xử lý cụ thể. Chỉ đạo Chi cục thuế huyện đề xuất thu hồi số tiền thuế được miễn đối với các phần diện tích đất cho thuê để thực hiện dự án, sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp với các ngành liên quan trong việc phối hợp bàn giao đất ngoài thực địa, đo đạc để cấp sổ đỏ cho các tổ chức được UBND giao đất để đầu tư dự án trên địa bàn huyện.

Tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật (nếu đến mức phải thi hành kỷ luật) đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Thanh tra tỉnh Kon Tum cũng đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Plông và UBND xã Đăk Long tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những sai phạm mà kết luận đã nêu ở trên, qua đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục các tồn tại.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm